Prvi saznajte najnovije vijesti
Prijavom na Newsletter prihavaćate našu Politiku privatnosti

Politika privatnosti

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I GDPR

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 1. Opće odredbe

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika. Ovi opći uvjeti korištenja ne odnose se na kupnju karata za sajmove ili bilo kakva plaćanja usluga ili roba. Predmetne transakcije regulirane su zasebnim uvjetima korištenja.

Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima.

 1. Promjena uvjeta korištenja

PiD pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi intenetsku stranicu nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. PiD isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 1. Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetske stranice.

 1. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo PiD-a.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ove Internetske stranice mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ove Internetske stranice budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

 1. Intelektualno vlasništvo

Internetska stranica PiD-a sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetske stranice, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskoj stranici isključivo su pravo PiD-a ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način internetske stranice ili sadržaja bez izričitog pisanog odobrenja PiD-a strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja PiD-a i/ili nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

PiD ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

 1. Sadržaj trećih strana

Internetska stranica PiD-a sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda PID-a sadržaja na stranicama trećih strana te se izričito opovrgava bilo kakva povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internetskim stranicama trećih strana.

 1. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 1. Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene primjenjuju se od dana objave na internetskim stranicama.

GDPR – POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. Opće odredbe

PiD se obvezuje zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima, neophodne za slanje obavijesti ili drugih materijala koje će imati u svom portfelju te za slanje periodičnih newslettera putem elektroničke pošte.

Korisnicima u skladu sa zakonskim propisima ostavljamo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za primanje elektroničke pošte.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi djelatnici PiD-a odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 1. Prikupljanje i korištenje informacija

PiD cijeni i štiti Vašu privatnost. Podatke dobivene u procesu registracije PiD neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom ili je neophodna za dostavu tiskanih materijala tvrtke PiD na adresu korisnika odnosno izvršenje usluge PiD-a za Korisnika.

Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati dobivene podatke trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

PiD može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova korištenja web portala. Ove podatke PiD koristi kako bi sakupio informacije potrebne za poboljšanje i prilagodbu web portala, pomoć i podršku svojim korisnicima. PiD se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika portala.

 1. Registracija

Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na ovim internetskim stranicama, korisnik prethodno obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i prezimena osobe ili naziva tvrtke, e-mail adrese, adrese stanovanja – tvrtke, broja telefona).

Ove se informacije koriste kako bi se omogućila lakša komunikacija u slučaju potrebe za tehničkom podrškom, dostava reklamnih i inih materijala na adresu korisnika ili poslale informacije obrađene od strane PiD-a elektroničkim putem.

 1. Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali internetske stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke potrebne za unaprjeđenje naših usluga koje nudimo korisnicima.

 1. Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni nama i našim medijskim partnerima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom.

 1. Linkovi

Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove na druge stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako PiD ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim internetskim stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake internetske stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim internetskim stranicama.

 1. Upitnici

Naše internetske stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi) te informacije vezane uz poslovanje. Ove informacije bit će iskorištene za analizu trendova u grafičkoj industriji, a unutar grupe koja se analizira, a rezultati upitnika javno objavljeni na našem portalu ili u tiskanom izdanju.

 1. Sigurnost

Ove internetske stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih internetskih stranica zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na stranicama označene su „https“ protokolom. Osim korištenja SSL šifriranja, kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na internetu, činimo sve kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti nužno potrebni kako bi obavili određenu uslugu te pravna osoba s kojom imamo zaključen ugovor o održavaju web stranice kao i ugovor o tajnosti.


Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim internetskim stranicama možete poslati e-mail
na: [email protected]

 1. Akcije

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama. Poštujući privatnost svojih korisnika, isti mogu prihvatiti mogućnost primanja ovakvih informacija te se u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja istih.

 1. Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promjene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na adresu: [email protected]

 1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Voditelj obrade podataka PiD s registriranim sjedištem na adresi je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo,

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može
utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja,
pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može
povezati s određenom fizičkom osobom.

 1. Koje podatke prikupljamo

Prikupljaju se osobni podaci koji uključuju ime, prezime, naziv tvrtke, adresu, broj telefona, e-mail adresu te fotografije i video snimke prilikom organizacije javnih događanja (sajmovi, konferencije, prezentacije…)

Broj telefona, ime prezime, tvrtka i adresa – za dostavu časopisa na adresu korisnika.

Fotografije i video-snimke na sajmovima – za časopis, promociju sajma.

 1. Svrha prikupljanja podataka

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama samo pod uvjetom da postoji privola, odnosno druga pravna osnova za prijenos, a sve u skladu sa zakonskim propisima.


PiD će prikupiti osobne podatke, informacije o djelatnosti i poslovanju korisnika te interesne teme korisnika kako bi mogao ekonomično dostavljati informacije prema potrebama korisnika.


Pružanje osobnih podataka u svrhu dostave materijala- časopisa predstavlja obvezu korisnika te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravnu dostavu informacija od strane PiD-a.


Elektronička dostava podataka – e-newsletter – za dostavu elektroničkih podataka na kontakt adresu korisnika (e-mail kampanje, društvene mreže…)


Fotografije s događanja – medijska komunikacija s korisnicima.

 1. Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama samo pod uvjetom da postoji privola odnosno pravna osnova za prijenos, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

 1. Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

1.) Za realizaciju dostave naših proizvoda, podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. U slučaju preporučenih dostava, pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa, tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.


2.)

Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za
ostvarivanje prava PiD zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.


3.)

MailPoet ili bilo koja druga pravna osoba s kojom će PiD potpisati ugovor, a koja se profesionalno bavi
automatiziranim slanjem elektroničkih informacija


4.) Podatke na uvid ima pravna osoba koja održava i unosi izmjene na portal u vlasništvu PiD i koja održava računalni sustav

5.) Uz vašu privolu, ime, prezime i mail adresu možemo dati izlagačima na sajmovima isključivo u svrhu slanja informacija o proizvodima koje nude na sajmovima koje organizira PiD, pod uvjetom da imaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 1. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe ili do otkaza usluge osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing , podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će odmah biti obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili za koje je korisnik zatražio brisanje, kada je to u skladu sa zakonom, trajno se uništavaju na siguran način.

 1. Gdje se pohranjuju osobni podaci

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

– Podaci za slanje elektroničkih newslettera: na zakupljenom dijelu servera unutar stranice Print-magazin.eu ( Naziv tvrtke, ime, prezime, email adresa korisnika, adresa, distributer… )

– Podaci o korisniku – primatelju proizvoda: – na lokalnom serveru PiD kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke kojima je to nužno za izvršenje radne obveze te tvrtka ovlaštena za održavanje servera

– Fotografije s događanja – na lokalnom serveru PiD kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke kojima je to u opisu radne obveze te ovlaštena tvrtka za održavanje servera. PiD lokalne servere drži u Republici Hrvatskoj u prostorijama PiD-a.

 1. Pristup i izmjena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa i izmjene svojih podataka slanjem zahtjeva na e-mail: adresu: [email protected].

 1. Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem
zahtjeva na e-mail adresu: [email protected] i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u
slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za
ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s
aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila
(ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti
izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 1. Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za
prigovor obratite se na e-mail adresu: adresu: [email protected]. Uz prijavu nama, možete prijavu
podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 1. Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i PiD-a odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka.

Izjavu o privatnosti možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na svojoj internetskoj stranici. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi našu web stranicu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici PiD-a. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 1. Pravila o postupanju s kolačićima

Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja.
Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika
dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u
pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su pamćenje preferencija
korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje
podataka za analize i promotivne kampanje.


Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se automatski prikupljaju s vašeg računala pri dolasku na
naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti
računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim
postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića
koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih
podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i
obrađivani.

Kolačići koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni.
Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti
web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju
limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Googleanalytics, AdWords… )

Ti kolačići postavljeni su od strane PiD d.o.o. i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja
korisnika i marketinške svrhe.

 1. Vama dostupne opcije

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s web stranice PiD-a postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

Print i Dizajn d.o.o.,

Željka Benšić

Najnoviji oglasi
 • Trenutno nema dostupnih oglasa.

Partneri

Prijavite se na newsletter

Primajte tjedne novosti iz svijeta grafičke industrije i saznajte sve o našim promocijama i besplatnim sadržajima za posjetitelje/besplatnim sudjelovanjima na eventima, sajmovima i dr.Prijavom na Newsletter prihavaćate našu Politiku privatnosti
Skip to content