PRINT MAGAZIN NEWSLETTER


Primajte tjedne novosti iz svijeta grafičke industrije i saznajte sve o našim promocijama i besplatnim sadržajima za posjetitelje/besplatnim sudjelovanjima na eventima, sajmovima i dr.

Prijavom na Newsletter prihavaćate našu Politiku privatnosti

Politika privatnosti

Print i dizajn d.o.o. (PiD) se obvezuje zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga na način da
prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima, neophodne za slanje tiskanog izdanja Print
Magazina, Wrap Magazina ili drugih izdanja koje će PiD imati u svom portfelju te za slanje periodičnih
newslettera putem elektroničke pošte.
Korisnicima ostavljamo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost
odluke žele li ili ne da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za primanje tiskovina ili
elektroničke pošte.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi djelatnici PiD i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija
PiD cijeni i štiti Vašu privatnost. Podatke dobivene u procesu registracije PiD neće davati na uvid
trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom ili je neophodna za dostavu
tiskanih materijala poduzeća PiD na adresu korisnika.
Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati dobivene podatke trećoj stranci na način koji nije
naveden u ovoj izjavi.
PiD može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova
korištenja web portala www.print-magazin.eu. Ove podatke PiD koristi kako bi sakupio informacije
potrebne za poboljšanje i prilagodbu web portala svojim korisnicima. PiD se obvezuje da će čuvati
privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila PiD portala ili nezakonitih aktivnosti
korisnika.

Registracija
Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na ovim internetskim stranicama, korisnik prethodno
obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže
kontakt informacije (poput imena i prezimena osobe ili naziva poduzeća, e-mail adrese, adrese
stanovanja – poduzeća, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se omogućila dostava
tiskanih izdanja PiD na adresu korisnika ili poslale informacije obrađene od strane PiD elektroničkim
putem.

Log datoteke
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali internetske stranice, pratili kretanje
korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz
pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.
Dostupnost informacija
Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni nama, našim medijskim partnerima, profesionalcima i
oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća
identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom.
Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt
informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti
osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi
Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove na druge stranice. Molimo vas da uzmete u obzir
kako PiD ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim internetskim
stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake internetske stranice koja
prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije
prikupljene na ovim internetskim stranicama.

Upitnici
Naše internetske stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje
u ovim upitnicima u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti
tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i
demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi) te informacije vezane uz poslovanje.
Ove informacije bit će iskorištene za analizu trendova unutar grupe koja se analizira, a rezultati javno
objavljeni na našem portalu ili u tiskanom izdanju.

Sigurnost
Ove internetske stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje
povjerljivih podataka putem ovih internetskih stranica zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem
formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su
podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na stranicama označene su
„httpss“ protokolom. Osim korištenja SSL šifriranja, kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na
internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup
svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen.
Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu
uslugu.
Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim internetskim stranicama možete poslati e-mail
na:[email protected]

Akcije
Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama naših
partnera. Poštujući privatnost svojih korisnika, nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija.
Molimo vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.
Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka
Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu
uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje
posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na adresu:[email protected]

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Voditelj obrade podataka
Print i dizajn d.o.o. s registriranim sjedištem na adresi S. Radića 15a, Kalinovac, je voditelj obrade
vaših osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo,
izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može
utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja,
pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može
povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo
Osobni podaci: ime, prezime (naziv poduzeća), adresa, kontakt broj telefona, e-mail adresa, datum
rođenja, OIB.
Fotografije i video snimke: prilikom organizacije događanja (sajmovi, konferencije…)
Informacije o dostavi tiskanih izdanja, kupnji naših usluga.

Svrha prikupljanja podataka
Tiskana izdanja – za dostavu tiskanih izdanja na adresu korisnika.
PiD će prikupiti osobne podatke, informacije o djelatnosti i poslovanju korisnika te interesne teme
korisnika kako bi mogao ekonomično dostavljati informacije prema potrebama korisnika.
Pružanje osobnih podataka u svrhu dostave adekvatnih tiskovina predstavlja obvezu korisnika te ako
ih ne pružite, to može utjecati na ispravnu dostavu informacija od strane PiD.
Elektronička dostava podataka – e-newsletter – za dostavu elektroničkih podataka na kontakt adresu
korisnika (e-mail kampanje, društvene mreže…)
Fotografije s događanja – radi osnovne djelatnosti PiD – medijske komunikacije s korisnicima.
Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:
1.) Za realizaciju dostave naših tiskanih izdanja podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih
usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. U slučaju preporučenih dostava, pružatelj
distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili
evidentirati određene podatke s dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne
za isporuku paketa, tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
Prilikom tiska tiskovina, podatke ćemo dijeliti s tiskarom koja će kontakt podatke koristiti za
adresiranje tiskovina. Ukoliko korisnik nije voljan predati podatke nužne za isporuku naših tiskovina,
tiskovina neće moći biti uručena.
2.) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za
ostvarivanje prava PiD zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
3.) Tvrtka MailPoet ili druga s kojom će PiD imati pretplatu, a koja se profesionalno bavi
automatiziranim slanjem elektroničkih informacija
4.) Podatke na uvid ima programerska tvrtka koja održava i unosi izmjene na portal u vlasništvu PiD
5.) Podatke na uvid ima programerska tvrtka koja održava računalni sustav PiD

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje
određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže
vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U
slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, a u slučaju da nas zatražite brisanje,
isti će odmah biti obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Gdje se pohranjuju osobni podaci
Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:
– Podaci za slanje elektroničkih newslettera: na zakupljenom dijelu servera unutar stranice Print-
magazin.eu ( email adresa korisnika … )
– Podaci o korisniku – primatelju tiskovina: – na lokalnom serveru PiD kojem imaju pristup samo
određeni djelatnici tvrtke te tvrtka ovlaštena za održavanje servera
– Fotografije s događanja – na lokalnom serveru PiD kojem imaju pristup samo određeni djelatnici
tvrtke te ovlaštena tvrtka za održavanje servera
PiD lokalne servere drži u Republici Hrvatskoj u prostorijama PiD-a.

Pristup i izmjena podataka
Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim
stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim
stranicama bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.
Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke PiD ima
pohranjene slanjem upita na email adresu: [email protected]

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-
maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila (ime i
prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja
vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem
zahtjeva na e-mail adresu: [email protected] i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u
slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za
ostvarenje vaših zakonskih prava.
Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s
aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila
(ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti
izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za
prigovor obratite se na e-mail adresu: [email protected] . Uz prijavu nama, možete prijavu
podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako
osigurava da se komunikacija između računala korisnika i PiD odvija sigurnim protokolom bez
mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve
napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu
podataka, ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo
odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. PiD pohranjuje podatke unutar EU, a
samo izvanredno izvan EU.
Izjavu o privatnosti PiD može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o
privatnosti na svojoj internetskoj stranici. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju
ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko
se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne
koristi stranicu www.print-magazin.eu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon
objave na internetskoj stranici www.print-magazin.eu. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika
nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o
privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja.
Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika
dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u
pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su pamćenje preferencija
korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje
podataka za analize i promotivne kampanje.
Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se automatski prikupljaju s vašeg računala pri dolasku na
naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti
računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim
postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića
koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih
podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i
obrađivani.
Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni.
Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti
web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju
limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Googleanalytics, AdWords… )
Ti kolačići postavljeni su od strane Print i dizajn d.o.o. i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja
korisnika i marketing svrhe.

Vama dostupne opcije
U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto
uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć
datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s web starnica print-magazin.eu postoji
mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

Print i dizajn d.o.o., Željka Benšić

Prijavite se na newsletter

Primajte tjedne novosti iz svijeta grafičke industrije i saznajte sve o našim promocijama i besplatnim sadržajima za posjetitelje/besplatnim sudjelovanjima na eventima, sajmovima i dr.Prijavom na Newsletter prihavaćate našu Politiku privatnosti
Skip to content