PRVI SAZNAJ NAJNOVIJE VESTI
Prijavom na Newsletter prihvatate našu Politiku privatnosti

Fleksografska štampa – najbrže rastuća konvencionalna štamparska tehnika

Fleksografska štampa se zasniva na jednom od najstarijih principa štampe – ​​visokoj štampi. Štamparski elementi na štamparskoj formi su uzdignuti u odnosu na slobodne površine, a štamparska boja se nanosi samo na uzdignute elemente sa kojih se vrši štampa. Ova metoda visoke štampe, koja koristi fleksibilne štamparske forme, daje odlične rezultate u štampi na polimernoj i kartonskoj ambalaži i danas se sve više upoređuje sa kvalitetom duboke štampe, čak i u zahtevnijim radovima. Fleksografska štampa je najbrže rastuća konvencionalna štamparska tehnika, sa projektovanim godišnjim rastom od 2,3% do kraja 2023. godine.

Konvencionalne i moderne fleksografske boje

Fleksografska štampa se razvila iz štamparske tehnike štampanja knjiga i nazvana je anilinskom štampom početkom 20. veka. Godine 1946. zabranjena je upotreba toksičnih boja koje sadrže anilinsko ulje iz biljke indigo. Sastav fleksografskog mastila se tada menja, a 1952. godine ova štamparska tehnika dobija današnji naziv „fleksografska štampa“.

Konvencionalna fleksografska boja danas se sastoji od četiri glavne komponente:

  • pigmenti (10 – 25%)
  • veziva (10 – 40%)
  • rastvarači (40 – 50%) i
  • pomoćna sredstva za poboljšanje kvaliteta boje (1 – 11%).

Važna osobina fleksografskih boja je njihov koeficijent protoka koji se meri u jedinicama recipročnog viskoziteta. Fleksografskaboja ima visoku fluidnost, što omogućava lako doziranje boje preko pumpe u komore za boju sa komornim rakalicama, odakle ga prosijani valjak uzima za štampanje.

Fleksografske boje se mogu podeliti u dve osnovne grupe:

  • konvencionalne boje na bazi rastvarača koje se suše isparavanjem rastvarača (voda ili organski rastvarači)
  • moderne boje sa različitim procesima sušenja kao što su „UV boje“ i „EB boje“.

Konvencionalne boje koriste rastvarače koji omogućavaju da se mastilo prenese na podlogu za štampanje, a njeno isparavanje stvara suv sloj mastila na podlozi za štampanje. Proces sušenja konvencionalnih boja na bazi organskih rastvarača zasniva se na isparavanju isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Emisija isparljivih organskih jedinjenja u atmosferu negativno utiče na životnu sredinu, zbog čega su razvijene moderne boje. Moderne boje sadrže drugačiji proces sušenja. Suše se dejstvom UV energije (UV boje) ili dejstvom snopa elektrona (EB boje).

Fleksografske boje se takođe mogu klasifikovati prema podlozi za štampanje. Boje na bazi organskih rastvarača uglavnom se koriste za štampanje na polimernim materijalima (filmovi ili folije), dok je upotreba boja na bazi vode najzastupljenija za štampu na papiru i valovitom kartonu. UV mastila i EB mastila su popularna za štampanje sekundarnog pakovanja i etiketa.

Zašto raste potražnja za UV/EB bojama, u kom pravcu ide razvoj fleksografskih mašina i gde je flekso štampa u odnosu na druge tehnologije pročitajte u članku doc. dr. Irene Bates sa Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članak je dostupan u online izdanju Print Magazina.

Najnoviji oglasi
  • Trenutno nema dostupnih oglasa.

Partneri

Prijavite se na newsletter

Primajte nedeljne vesti iz sveta grafičke industrije i saznajte sve o našim promocijama i besplatnim sadržajima za posetioce/ o besplatnom učešću na događajima, sajmovima itd.Prijavom na Newsletter prihvatate našu Politiku privatnosti
Skip to content