Primajte tjedne novosti iz svijeta grafičke industrije i saznajte sve o našim promocijama i besplatnim sadržajima za posjetitelje/besplatnim sudjelovanjima na eventima, sajmovima i dr.

Prijavom na Newsletter prihavaćate našu Politiku privatnosti

Povratak radne snage u kancelarije u roku 12 do 18 meseci

Novo globalno istraživanje o poslovanju, koje je naručila kompanija Xerox Holdings Corporation, pokazuje da će se otprilike 82% radne snage u organizacijama ispitanika vratiti na radno mesto u proseku za 12 do 18 meseci.

U pripremi za povratak, kompanije ulažu u nove resurse kako bi podržale i radnu snagu na daljinu i u kancelariji. Ispitanici imaju prosečno 56% povećane budžete za tehnologiju, a 34% njih planira da ubrza svoju digitalnu transformaciju kao rezultat krize COVID-19.

U sklopu istraživanja o budućnosti rada u Xeroxu, koje je sprovela nezavisna istraživačka kompanija Vanson Bourne, anketirano je 600 radnika koji imaju mogućnost donošenja odluka u oblasti IT-a, uključujući profesionalce iz Sjedinjenih Država, Kanade, Velike Britanije, Nemačke i Francuske, čije organizacije imaju najmanje 500 zaposlenih. Ispitanici su potvrdili o izazovima uzrokovanim naglim prelazom na posao na daljinu, a 72% ih navodi kako nisu bili potpuno spremni s tehnološke perspektive. Pored problema s tehnologijom (29%), najveći problemi tokom rada od kuće bili su prekid komunikacije među timovima/zaposlenima (26%) i zadržati fokus (25%).

Ključni zaključci istraživanja:

1. Kompanije planiraju da vrate većinu zaposlenih u kancelarije, iako su politike rada na daljinu sad već stabilne.

Pre nego što su uspostavljeni uslovi rada od kuće, 33% ispitanika reklo je da su sigurnost mreže i podataka kao i privatnost njihova najveća briga. 24% ispitanika kao nedostatak navodi produktivnost zaposlenih nakon čega sledi problem tehnološke infrastrukture (16%). Te zabrinutosti zaposlenih, zajedno sa uverenjem 95% ispitanika da je lična komunikacija važna za lični razvoj i procenu talenta, ukazuju da rad na daljinu ipak neće moći da zameni  tradicionalne radne prostore.

Međutim, sad kad su se kompanije prilagodile radu na daljinu, stavovi i politike vođa i donosioca odluka u IT-u se menjaju. Među anketiranim zemljama, SAD je povećao poverenje u rad na daljinu (86%), a slede Velika Britanija (80%), Nemačka (80%), Kanada (77%) i Francuska (75%). Takođe, 58% planira da promeni politiku rada od kuće do iduće godine, ističući potrebu da kompanije podrže hibridnu radnu snagu.

2. Nagli prelaz na rad od kuće ubrzo je otkrio nedostatke u tehnologiji.

Nagli prelaz na rad na daljinu teško je pao većini kompanija, a samo 28% izjavilo je da je za tu situaciju bilo potpuno spremno. 29% je tehnologiju navelo kao najveću bolnu točku. Među određenim anketiranim zemljama, najmanje je verovatno da je Francuska bila u potpunosti spremna za iznenadni prelaz na rad na daljinu, dok je SAD bio najverovatnije u potpunosti spreman. Kad je reč o tehnologiji, ispitanici su rekli kako su im najveći izazovi bili informaciona podrška (35%), neadekvatna rešenja za tok rada (27%), nedostatak alata za komunikaciju i saradnju (22%) i nedostatak rešenja za Cloud sisteme (10%). 85% poslovnih lidera kao nedostatak je spomenulo i upotrebu kancelarijskih štampača.

3. Prioriteti za nabavku tehnologije prelaze na bolje podržane zaposlene.

Kao rezultat tehnoloških nedostataka otkrivenih tokom rada na daljinu, 70% donosioca odluka na globalnom nivou preispituje svoj budžetski trošak, a kompanije povećavaju ulaganja u tehnološke resurse (55%) ili u kancelarijske resurse za rad od kuće (40%). Pandemija je otkrila i kompanije koje daju prednost ulaganjima u softver utemeljen na cloud-u (65%), IT tehnologiju na daljinu (63%) i podršku i softver za saradnju (52%).

Hardver poput laptopa i štampača bio je još jedno važno razmatranje, posebno za kompanije sa sedištem u Francuskoj, a 22% ispitanika to smatra najvažnijom potrebom kada je reč o tehnologiji, produktivnosti i njihovom celokupnom radnom iskustvu.

Prijavite se na newsletter

Primajte tjedne novosti iz svijeta grafičke industrije.

Prijavom na Newsletter prihavaćate našu Politiku privatnosti
Skip to content