Vijesti

MACtac novosti
Proizvodnja hrane iz 3D printera
Adobe integrirao 3D-print u Photoshop
MUTOH najavio veliku reorganizaciju
AGFA Anapurna M2500
ViziPrint Impress prozirni UV film
Tisak na T-shirt
Nanografski tiskarski uređaji
3D – Printeri
Konica Minolta PRESS serija